VINABI: Mua bán, đấu giá, trao đổi tên miền, domain, website

Liên Kếtsell domains

  • Đăng ký VINABI.COM.
  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào 'Thêm tên miền để bán'.
  • Điền vào mẫu đơn giản và gửi.
  • Nếu bạn muốn cho tên miền của bạn được đặt trong phần 'Giới thiệu' của chúng tôi, đánh dấu vào ô ở dưới cùng của mẫu.
  • Khách hàng sẽ tạo yêu cầu mà bạn sẽ nhận được bằng email, Vì vậy điều quan trọng là sử dụng một email hợp lệ khi đăng ký.
  • Sau đó, bạn sẽ có thể chấp nhận hoặc từ chối mỗi cung cấp từ bên trong tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn từ chối cung cấp tên miền của bạn sẽ giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
  • Sau khi thanh toán đã được thực hiện, bạn có thể chuyển tất cả các chi tiết tên miền trên cho người mua.
  • Bạn sẽ phải trả một khoảng 10% lệ phí hoa hồng bởi VINABI.COM.