VINABI: Mua bán, đấu giá, trao đổi tên miền, domain, website

Liên Kếtdomain parking

  • Đăng ký VINABI.COM.
  • Đăng nhập.
  • Thay đổi tên máy chủ của bạn NS1NS1 và hãy chờ 24 giờ cho đến khi tên miền của bạn được giải quyết trên máy chủ của chúng tôi.
  • Nhấp vào 'Tên miền lưu trữ của tôi'.
  • Click 'Thêm tiền mới' ở gần cuối trang.
  • Nhập tên miền và từ khóa của bạn vào các ô bên và bấm 'Gửi'.
  • Néu tên miền của bạn được thêm thành công vào domain parking hệ thống sẽ phản hồi tới bạn từ khóa tối ưu nhất.
  • Bây giờ, bạn sẽ có thể theo dõi tất cả các lần xem, clicks,và doanh thu cho mỗi tên miền mà bạn đã thêm vào mục parking!